Om denne siden

Generalfleischer.no er utviklet av Kavaleriklubben

Har du tilføyelser eller synspunkter kan disse sendes til: web@generalfelischer.no

Kavaleriklubben

Kavaleriklubben er en forening for kavalerioffiserer, grunnlagt 1882. Det finnes avdelinger av denne foreningen i Oslo, på Rena, i Trøndelag og i Troms. Kavaleriklubben er åpen for alt befal i Kavaleriet, enten man er pensjonist, vernepliktig eller tjenestegjørende yrkesbefal. Det er per 2010, over 300 medlemmer i foreningen.

Bli medlem!

Kavaleriklubben er en åpen og romslig klubb, så fremt du er, eller har vært, befal/offiser eller har ditt hjerte og din bakgrunn fra Kavaleriet. Ønsker du fortsatt kontakt med et forsvarsfaglig og sosialt miljø kan Kavaleriklubben være noe for deg.

Medlemskontingenten er kr 130 per år og kan innbetales til:
Kavaleriklubben v/ J:C: Kiil Brantenborgveien 2 , 0778 Oslo Kontonummer 05305073085
Formann Rittmester Isachsen kan kontaktes på: isach a online.no

Historie

Kavaleriklubben ble stiftet i 1882, som en interesseorganisasjon for Kavaleriets sekondløitnanter. Sekondløitnantene ble kalt «De udødelige» på grunn av avansementsforholdene i Kavaleriet.

Klubben hadde den gang ingen skrevne lover, og eldstemann var Formann. Av muntlige overleveringer vet vi at alle nye kavalerioffiserer var selvskrevne medlemmer, med mindre disse frasa seg medlemskap. Historien sier også at: «rekruttofficerene blev overordentlig vel mottatt, bespist og bedrukket og innprentet sætningen: Den som engang er kommet inn her kommer aldri ut igjen».

I dag

Kavaleriklubben holder rundt fire gode medlemsmøter i året. Medlemsmøtene inneholder foredrag innen Forsvarsfaglige, historiske, politiske områder samt omvisninger på aktuelle steder av militær interesse. Det sosiale aspekt ved vår forening vil man forstå når man ser medlemmene samles over en pils etter at foredragsholderen har svart for seg.

Blant foredragsholdere de siste år kan nevnes; Forsvarssjef Harald Sunde, tidligere forsvarssjef General Sverre Diesen, tidligere GIH Generalmajor Lars Sølvberg, tidligere GIH Generalmajor Robert Mood og GIH Generalmajor Per Sverre Opedal.

Kavaleriklubben ved markeringen av 125 års jubileet i 2007 på Akershus festning

Kavaleriklubben ved markeringen av 125 års jubileet i 2007 på Akershus festning