Taler og artikler av Fleischer

Gjennom hele krigen arbeidet Fleischer aktivt for å holde moral og kampviljen i det norske folk og de norske styrkene oppe. Her er samlet noen av talene og artiklene som Fleischer holdt i perioden 17. mai 1940 til 2. august 1942. Disse har tidligere blitt trykket ”General Fleischer efterlatte papirer”

17. mai 1940
Tale til Kringkastningen fra Tromsø 17. mai 1940 av general Fleischer.
Nyttårsaften 1940
Dette nyttårsbudskap blev 1940 kringkastet fra London av general Fleischer
Dagsbefaling til den norske hær 9. april 1941
Befaling som ble lest opp ved samtlige avdelinger i Hæren
17. Mai 1941
Artikkel i ”Norsk Tidend” av general Fleischer
Nyttårsaften 1941
Tale i Kringkastingen fra London av general Fleischer
Kongen og fedrelandet hører uløselig sammen
I anledning av Kongens 70-årsdag 3. august 1942. Skrevet av general Fleischer under ovenstående titel følgende artikkel i ”Norsk Tidend” i London.