Nyttårsaften 1941

Tale i Kringkastingen fra London av general Fleischer

Ved forrige årsskifte kunne det slås fast at luftslaget over England var endt med tysk nederlag og at Italia ikke lenger tellet som selvstendig krigsmakt.

Men Tyskland hadde ennu sine veldig landstridskrefter og øket stadig sine angrep mot skibsfarten på Storbritannia. Slaget i Atlanterhavet var i fullgang. Det var uvisst hvor lenge og hvor hårdt det ville vare.

I løpet av første halvdel av dette år ebbet kreften ut av den tyske sjørøverkrig og handelsflåtens folk lot sig ikke skremme i land. Tilstrekkelige forsyninger av mat og våben har stadig kommet i havn.

I siste halvdel av dette år har vi sett den tyske hærmakt kjemp sig gjennen Russlands stepper til sin undergang. Alt har vært kastet inn i kampen, – tyrkere, østerrikere, italienere, rumenere ungarer, quislinger fra forskjellige andre land, men forjeves. Finland har også dessverre bidratt med sine stridskrefter. Nu er tilbaketoget fra Russland begynt.

I årets siste måned er også krigsfakkelen tent i Østen og den europeiske krig er blitt en verdenskrig.

Aksemaktene har også denne gang hatt utspillet og fått innledende fordeler; men om Japans deltagelse vil bety en forlengelse eller forkortelse av krigen er ennu ikke godt å si.

Den har iallfall bragt Amerika helt inn i kampen mot Hitler og hans hjelpere. Det deltar nu, ikke bare med forsyninger, men også med hele sin stridsmakt. Kampen kan ennu bli hård, men seieren er sikker. Som julegave fikk vi meddelelsen om uoverenstemmelsen mellom Hitler og hans generaler og hans proklamasjon hvori han sier at Tysklands fremtid avhenger av Japan.

For dere i Norge vet vi at 1941 har vært et år fullt av bitterhet, sorg og savn og at dere brennende lenges efter den dag, da all den urett som er øvet, skal gjøres godt igjen. Vi vet også at dere alle ønsker å gjøre noe og at det særlig for de unge er hårdt å høre at det gjelder å være tålmodige og vente.

Jeg vil si til dere som heg har sagt til mange utålmodige her. Gjør dig selv skikket til best mulig innsats når dagen kommer. Hold kroppen i form lær alt du kan om landet, –, stier, hus, elver, vann, fjell. Hold øinene åpne overfor alt som hender, husk – og vær taus.

Jeg har i dette året fått hilsener fra mange i Norge. Jeg sender hilsener tilbake til alle dem som vi tenker på og som vi vet tenker på oss.

I fjor takket jeg for kameratskapet under felttoget i Norge. I år takker jeg for den nye front dere har skapt, for det sterke samhold og den store hjelpsomhet mellem alle gode nordmenn. Jeg takker også fordi vi føler samholdet og tilliten over til oss.

Våre fiender forsøker stadig og overalt å så splid. Tro dem ikke. Og om løgnkampanjen vokser i styrke og om våre fienders egennytte og brutalitet kommer stadig sterkere tilsyne, så tenk: at når vinterne blir hårdest er våren nær.

Fleischer inspiserer Bengun Skottland 1940

Fleischer inspiserer Bengun Skottland 1940