17. mai 1941

Artikkel i ”Norsk Tidend” av general Fleischer

I årrekker har vi feiret 17. Mai til takk for den frihet vårt land vant i 1814.

I fjor stod vi i strid i eget land mot de tyske tropper. Det gjaldt å holde det som ennu ikke var tapt og å ta friheten tilbake.

I dag er det vår tapte frihet som kjennetegner dagen.

Tysk styre har feiet til side det som Eidsvoldsmennene og slektene efterpå har bygget op. Tyske tropper har besatt landet. Våre venner er fengslet eller undertrykt, åndsfriheten forfølges og det er forræderne som taler i det norske folks navn. Det er bare det utflyttede Norge som ennu er fritt.

På hvilket grunnlag kan vi under disse forhold feire vår frihetsdag? Det må være det samme grunnlag for oss her ute som for dem derhjemme og det må ikke bare være håpet om at bedre tider skal rinde. Det må heller ikke bare være troen på at rett og rettferdig skal seire, men det må være den aktive oppgave å gjøre Norge fritt igjen.

De derhjemme står stadig på sin vis midt i striden. De kjemper fir tro og rett, de holder frihetstanken levende, men ellers er de bundet.

Det står til oss her ute med våre alliertes hjelp å gjøre resten. Og her ligger oppgaver for oss alle. Ingen må holde sig undav de oppgaver som melder sig og alle som vil ta sin tørn må få lov til å være med.

De der hjemme har i utenverdenen skapt en sterk tillit til og tro på det norske folk. La oss her ute gjøre alt for å vinne den samme tillit og gjøre oss verdig til den samme tro.

Det trenges en veldig samlet makt for å knuse naziherredømmet med dets løgnaktige ord og dets jernhårde handlinger. Den blir ikke nådd før hver løgn er avdekket og før viljen til å slå voldsmakten ned står i samklang med evnen til å gjøre det. Til det trengs arbeide, våben og trening. Det er mange som kappes med i arbeidet og i treningen, alle dem som har noe å forsvare og noe å ta igjen – og først og sist fienden – og våbnene vil for oss komme i økende strøm.

La det være vårt 17. Mai-løfte at vi skal sette alle våre evner inn for å gjøre landet vårt fritt igjen.

 

Kongen og Kronprinsen på inspeksjon i Skottland Til venstre general Fleischer

Kongen og Kronprinsen på inspeksjon i Skottland
Til venstre general Fleischer