Dagsbefaling til den norske hær 9. april 1941

D a g s b e f a l i n g:

Denne dagsbefaling skal leses opp 9/4-41 ved samtlige avdelinger av Hæren:

På årsdagen for den norske hærs strid mot de tyske overfallsmenn sender jeg hærens befal og soldater en takk for det mot, den offervilje og det store arbeide som hittil er vist. Vi kjemper for hjem, fedreland og frihet og vil sammen med våre mektige allierte gjennomføre striden til seier.

Den norske brigade i Skottland General Fleischer, oberst Strugstad og major Just  (lengst til høyre)

Den norske brigade i Skottland
General Fleischer, oberst Strugstad og major Just (lengst til høyre)

Fleischer