Personalia

Født: 28. desember 1883, fødested Bjørnør (nå Roan), Sør-Trøndelag

Død: 19. desember 1942, dødssted Ottawa, Canada, urnen nedsatt på Vår Frelsers gravlund, Oslo 1945.

Foreldre: Sogneprest Carl Edvard Fleischer (1843–85) og Johanne Sophie Fergstad (1850–1926).

Gift: Antonie (“Toni”) Charlotte Hygen (9.3.1888–2.1.1947) i 1919, datter av byråsjef Bernt Johan Gjerdrum Hygen (1851–1911) og Hermana Blixrud (1860–1911).

Utdanning: Eksamen ved Krigsskolen 1905, nest beste i kullet

Tjenestegjorde 1909– 1933 i Generalstaben

Familien Fleischers slektsvåpen fra 1685

Familien Fleischers slektsvåpen fra 1685

Vårt sinn kan ofte stridbart være
Det viser slekten i sin ferd,
men ærlighet det er vår ære
og gir vårt navn for oss sitt verd.