Dekorasjoner

 Krigskorset_med_sverd

Krigskorset med sverd

Norges høyeste utmerkelse.

Tildelt Fleischer for fremrakende planlegging og ledelse av operasjoner under felttoget i Nord-Norge.

 Krigskorset_Diplom_Fleischer

 Knight_Commander_Order_of_the_Bath_Insignia2

The Most Honourable Order of the Bath;

Knight Grand Commander

Order of the Bath er den fjerde høyeste av de britiske ridderordenene.

 

 Order_of_the_Bath_Diplom_Fleischer
 Knight_Commander_Order_of_the_Bath_Insignia1
 Order_Virtuti_Militari_Silver_Cross

Sølvkors av Ordenen Virtuti Militari

Den høyeste militære utmerkelsen i Polen.

 Med anerkjennelse av Deres usedvanlige tapperhet og Deres fremragende ledelse under opperasjonene utført i Norge i mai 1940 under kamp sammen med den polske brigade, og i overensstemmelse med § 4 a og art 9.1 av denne orden, innstiftet 25. mars 1933, er General-major Carl Gustav Fleischer øverstkommanderende over den norske hær i Storbritannia, blitt tilkjent the Silver Cross kl. V av den Polske Militære Orden ”Virtuti Malitari”

Øverstkommanderende
General Sikorski

 Virtuti_Militari_Diplom_Fleischer
 Croix_de_Guerre_med_stjerne

Croix de guerre

Det franske Krigskorset med stjerne.

 

 Croix_de_gurre_Diplom_Fleischer